Du er her:

Flyktningkontoret i Bodø Kommune

Flyktningkontorets hovedoppgave er løpende bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.

Flyktningkontoret bosetter flyktninger med oppholdstillatelse, etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kontoret har ansvar for etablering og informasjon for å sikre en god start for nye flyktninger i kommunen.

For 2017 har bystyret vedtatt bosetting av 140 flyktninger pluss familiegjenforeninger.

Introduksjonsprogrammet for flyktninger består i hovedsak av norskopplæring og samfunnskunnskap på Bodø voksenopplæring, samt praksis og andre yrkesretta tiltak i samarbeid med kommunale og private tiltaksarrangører. Målsettingen med programmet er at den enkelte flyktning kvalifiseres til selvforsørgelse i form av jobb eller videre utdanning.

Flyktningkontoret har 30 årsverk fordelt på fire avdelinger – Drift, Bosetting, Kvalifisering og Enslige mindreårige. I tillegg har vi tolker engasjert på timebasis.