Du er her:

Økonomi

Flyktningkontorets inntekter kommer fra statlige integreringstilskudd
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/