• Logo Bosettingsprisen

    Bodø nominert til Bosettingsprisen 2014

    Prisen deles årlig ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til en kommune som gjør et spesielt godt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Vinneren av Bosettingsprisen 2014 ble kåret 6. mai i Tromsø, under landskonferansen til Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid. Bodø var en av seks kommuner i landet som ble nominert.

  • Fra boligoverrekkelsen

    Snart klart til innflytting i Junkerveien

    Det var god stemning da Bodø kommune på høytidelig vis overtok de nye og etterlengtede flyktningboligene